Maamaks kujuneb keeruliselt - Metsaühistu

Maamaks kujuneb keeruliselt

Maamaks on seadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse kogu maa va selline maa, kus majandustegevus on keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning maksu suurus sõltub maa maksustamishinnast ning maksumäärast. Maamaksusumma arvutatakse ja maamaksuteade moodustatakse 1. jaanuari andmete põhjal.

Teatavasti toimusid maamaksu arvutamise põhimõtetes olulised muudatused. Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus tõusis, mis omakorda tähendas maa maksustamishinna tõusu. Maa hindamise tulemusi, sh oma maatüki väärtust, saad vaadata uuenenud maakatastris minu.kataster.ee otsides aadressi või katastritunnuse järgi üles oma katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info“.

Maamaksu arvutamine. Metsaühistu

Maksumäärade vahemikud on kehtestatud maamaksuseaduses, aga neisse vahemikesse jäävad maamaksumäärad peab määrama kohalik omavalitsus. 2023. aastal olid maksumäärad vahemikus 0,1–2,5%, kuid alates 2024. aastast vahemikus 0,1–1,0%.

Maamaksu järsu tõusu vältimiseks on kehtestatud maamaksu tõusu piirmäär. Sel aastal lisatakse eelmise aasta (2023) maamaksusummale, mis on ilma soodustusteta ja vabastusteta, kaitsemehhanism, mis on kas 10% või 5 eurot.  See tähendab, et maamaks ei suurene eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas, kuni jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani. Kui aga 10% on vähem kui 5 eurot, siis suurendatakse maamaksusummat siiski 5 euro võrra.

Maamaksu summa kujunemist mõjutavad mitmed maksuvabastused ja -soodustused. Tänavu säilivad kõik senised maksuvabastused ja -soodustused. Endiselt on maamaksust vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit. Teatud maad, näiteks sihtkaitsevööndid, avalikud veekogud ja avalikult kasutatava veekogu alused maad, on aga maksuvabad.

Maamaksu tasumiseks on 2024. aastal kaks tähtaega – 1. aprill ja 1. oktoober. Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 1. aprilliks. Kui aga summa ületab 64 euro piiri, siis tuleb 1. aprilliks tasuda vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ning hiljemalt 1. oktoober ülejäänud osa maamaksusummast.

Vaata ka maamaksu arvutamise näidet.

Loe veel samal teemal: maamaks

Seotud artikklid: