Algas metsa uuendamise toetuse taotlemise aeg - Metsaühistu

Algas metsa uuendamise toetuse taotlemise aeg

22. novembrini ootavad Metsaühistud metsaomanikelt taotlusi metsa uuendamise toetuse saamiseks. Kui ka sinul on õigus toetust saada, võta kiiresti ühendust oma metsaühistuga, et taotlus ära vormistada.

Metsa uuendamise toetus on kujunenud üheks olulisemaks toetusliigiks, millega toetatakse maapinna ettevalmistamist, metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamist, taimede istutamist ja metsapuutaimede hooldamist kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hoolduse käigus tuleb eemaldada taimede kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed vähemalt eelmise aasta 1. jaanuari seisuga. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal, maapinna ettevalmistamise puhul ka eelneval aastal.

Maapinna ettevalmistamise toetus

Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud käesoleval või eelmisel aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

Metsataimede ostmise ja metsaistutustööde toetus

Taimede soetamise kohta pole enam vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud (tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris). Toetuse suurus on kuni 400 €/ha.

Metsakultuuri hooldamise toetus

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

Metsa uuendamise toetus on väga oluline, kuna metsauuendamine on päris kallis ettevõtmine. Sõltuvalt kasutatavatest võtetest ja uuendusmaterjalist on hektari maksumus ligikaudu 700-900 eurot. Loodusliku uuenemise teed minnes on uuendus esialgu küll odavam, kuid nii kaotab metsaomanik aega ning tulevikus ka raha.

Toetuse taotlemiseks vajab Metsaühistu järgmisi andmeid:

  • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
    • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
  • Kus neid töid tehti?
    • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
  • Tööde pindala
    • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
  • Kes on kinnistu omanik?
    • Omaniku nimi ja isikukood
  • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
    • Puuliik
    • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris)
  • Metsakultuuri hooldamise korral:
    • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
    • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

     
    Taotluse esitamiseks pöördu lähima Metsaühistu poole.
     

    Metsaühistu 10
    Metsaühistu tähistab tänavu kümne aasta möödumist metsaühistute ühistegevuse algusest.
    Loe lähemalt

Seotud artikklid: