Lähenevad kahe metsandustoetuste taotlemise tähtajad

Lähenevad kahe toetuste taotlemise tähtajad

Sel aastal saavad metsaomanikud veel toetust taotleda metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Metsaühistu ühistaotluse esitamise tähtajad on metsa uuneduse toetusel 3. detsember ja inventeerimistoetusel 17. detsember. Ära jäta taotluse esitamist viimasele minutile, küsi oma ühistust täpset taotluse esitamise aega.

Metsa uuendamise toetus

Taotle metsa uuendamise toetust kindlasti metsaühistu kaudu, nii on toetussumma kaks korda suurem!

Metsa uuendamise toetus on kujunenud üheks olulisemaks toetusliigiks. SA Erametsakeskuse kaudu toetatakse metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamist, maapinna ettevalmistamist, taimede istutamist ja kuni kolme aasta metsapuutaimede hooldamist. Hoolduse käigus tuleb eemaldada taimede kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal, maapinna ettevalmistamise puhul ka eelneval aastal.

Metsandustoetused Metsaühistu

MAAPINNA ETTEVALMISTAMISE TOETUS

Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

METSATAIMEDE OSTMISE JA METSAISTUTUSTÖÖDE TOETUS

Taimede soetamise kohta pole enam vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud (tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris). Toetuse suurus on kuni 400 €/ha.

METSAKULTUURI HOOLDAMISE TOETUS

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad. Toetuse suurus on kuni 96 eur/ha.

Metsa uuendamise toetus on väga oluline, kuna metsauuendamine on päris kallis ettevõtmine. Sõltuvalt kasutatavatest võtetest ja uuendusmaterjalist on hektari maksumus ligikaudu 700-900 eurot. Loodusliku uuenemise teed minnes on uuendus esialgu küll odavam, kuid nii kaotab metsaomanik aega ning tulevikus ka raha.

Inventeerimistoetus

Metsaomanik, kui oled käesoleval või kahel eelmisel aastal oma metsa inventeerinud, on aeg pöörduda oma metsaühistu poole toetuse taotluse vormistamiseks. Toetuse suurus on 10 € inventeeritud metsamaa hektari kohta ja seda saad taotleda vaid Metsaühistu kaudu. Metsa inventeerimise toetust on võimalik taotleda kord kümne aasta jooksul.

Kehtivad metsa inventeerimisandmed on vajalikud:

  • Üle 5 ha suurustes metsades tööde teostamiseks füüsilisest isikust metsaomanikel
  • Üle 2 ha suurustes metsades tööde teostamiseks juriidilisest isikust metsaomanikel
  • Erinevate metsandustoetuste taotlemiseks

Inventeerimisandmete (metsa liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms) põhjal koostatakse ka metsamajandamiskava.

Toetuste taotlemiseks võta ühendust lähima Metsaühistuga.

 

Seotud artikklid: