Puiduturg on kerges languses – Metsaühistu

Puiduturg on kerges languses

Käesoleva aasta algusest on puiduturgu tabanud kerge langus ning eelmise aasta rekordhinnad on veidi langenud. Samas püsivad lehtpuupuidu hinnad ja ka küttepuidu hind on väikesest langusest hoolimata endist viisi hea.

Okaspuupalkide hinnad on esimeses kvartalis kergelt kahanenud. Männipalgid on odavnenud umbes 2,5%, kuuse standardpalk 2% ja kuusepeenpalk 2,5%. Eelmise aasta märtsiga võrreldes on tänavu standardpalkide hinnad väheke plussis ja peenpalkide hinnad samavõrra miinuses. Mõne protsendi võrra on langenud ka lehtpuu jämesortimentide hinnad, ainsana on kvartaliga kallinenud lepapalk – 1,7%.

Võrreldes aga praegusi hindu mullustega, on olukord üsna hea, kõik hinnad on kasvanud. Enim on kallinenud lepapalk, lausa 6%. Seega teenib metsaomanik praegu lisatulu kasepakult 4,6 €/tm, kase- ja lepapalgilt 2,4 €/tm, ning haavapalgilt 0,5 €/tm.

Puiduturu hinnad. Metsaühistu

Jätkunud on aga okaspuu paberipuidu hinnalangus, ja küllalt järsult. Nii mõnedki kokkuostjad on okaspuupuidu ostmise lõpetanud või ostetavat kogust tugevasti piiranud. Kuuga on männipuit odavnenud 13,7% ja kuusepuit 13,5%. Võrreldes hindu aasta alguse seisuga, on kergelt odavnenud (2,3%) ka lehtpuupuit, kuid okaspuu on odavnenud kolme kuuga ligi 22%. Aastaga on okaspuu odavnenud 16%, haavapuit ligi 11% ja kasepaberipuit 2,7%.

Nii ongi metsaomaniku tulu nüüd paberipuitu müües oluliselt väiksem kui 2018. aastal samal ajal. Männi- ja kuusepuidu tihumeeter on aastaga odavnenud 9,41, haavapuidul 4,37 ja kasepuidul 1,53 eurot.

Eelmise aasta novembrist alguse saanud küttepuidu hinnalangus jätkus ka tänavu. Üle mitme kuu maksab nüüd tihumeeter küttepuitu vähem kui 32 eurot (31,87 €/tm). Siiski saab väita, et küttepuidu hind on endiselt väga hea, seda kinnitab võrdlus aastataguse hinnaga, mis on praegu 4,1% ehk 1,25 €/tm plussis.

Märtsikuus olid keskmised olulisemate puidusortimentide kokkuostuhinnad järgmised:
Männipalk 81 €/tm
Kuusepalk 80 €/tm
Kasepalk 75 €/tm
Kasepakk 121 €/tm
Okaspuupaberipuit 49 €/tm
Kasepaberipuit 55 €/tm
Haavapaberipuit 36 €/tm
Küttepuit 32 €/tm

Puiduturu ülevaadet koostab Heiki Hepner, OÜ Tark Mets.

Seotud artikklid: